• Rune Vandvik

Rådmannen anbefaler snarvei i Gauselvågen

Rådmannen i Stavanger vil søke fylkesmannen om tillatelse til å forhåndstiltre de omstridte arealene for tursti i Gauselvågen.