• Elevundersøkelsen viser at jenter opplever med digital mobbing enn gutter. Shutterstock (Illustrasjonsfoto)

Jenter opplever mer digital mobbing enn gutter

Flere jenter enn gutter opplever å bli mobbet digitalt.