Pris til sykepleiere

I anledning av den internasjonale sykepleiedagen delte Norsk Sykepleieforbund, Rogaland tidligere i dag ut pris til to flott sykepleiere.