• Pål Christensen

Høgre kan velja og vraka i Sandnes

Høgre har bukta og begge endane i Sandnes. Det eller dei partia som vil ha makt saman med Høgre frå hausten av, må bukka djupt og stå audmjukt med hua i handa.