• Cornelius Munkvik

Glisne klasserom på folkehøgskolen

Mandag ble over halvparten av elevene ved Jæren folkehøgskole utvist for brudd på skolens alkoholregler. Rektor Dag Folkvord er like fullt stolt av årets elevgruppe.