• Jonas Haarr Friestad

Minoritet blir flertall

I Stavanger har ti prosent av innbyggerne innvandrerbakgrunn. Om tre år er minoritetene i flertall i den engelske byen Birmingham.