Heiderspris til jordvern-ildsjel

Rogaland landbruksselskap sin heiderspris for 2011 er tildelt Sola-bonde og jordvern-forkjempar Andreas Joa.