• Den dramatiske brannen i Oslofjord-tunnelen 24. juni i år. En brann i Rennfast kan bli like dramatisk. Edgar Dehli

Dette kunne ha skjedd i Rennfast

En ny risikorapport påpeker flere kritiske mangler i Oslofjordtunnelen som kan forårsake en brannkatastrofe. Tunnelen har mange likhetstrekk med Rennfast.