Typisk han å gjøre innbrudd i rus

En 32 år gammel mann tilsto flere innbrudd i Jæren tingrett. Han husker ingenting fra innbruddene, men meddeler at det er typisk ham å gjøre slikt når han er ruset.