• - Jo flere smittekilder vi har, jo større er sjansene for å finne fram til riktig smittekilde, sier Max Jens Holm. Jonas Haarr Friestad

Tar kontakt med Folkehelseinstituttet

Smittevernlegen i Stavanger, Max Jens Holm, sier det er lite man kan gjøre for å unngå E.coli-smitte før man har lokalisert smittekilden.