Gir Jær-ordførere jordvern-korreks

Fylkeslandbruksstyret mener det er nødvendig med et nasjonalt varig vern av matjord, og kritiserer ordførere i Jær-kommuner som er harde motstandere.