• Det var full enighet om samarbeid og dialog mellom politiet og det muslimske miljøet i Stavanger under gårsdagens møte. Fra venstre imam Muhammad Safvatullah Mujaddadi, politistasjonssjef i Stavanger, Henry Ove Berg, politimester Geir Gudmundsen, Ejaz Summer, leder av Muslimsk Fellesråd i Stavanger og Mohamed Nur Ali, medlem av Muslimsk Fellesråd. Knut S. Vindfallet

Politiet lover å komme til fredagsbønn

Politimester Geir Gudmundsen kommer heretter til å ta moskeen i bruk for å fortelle hva politiet har gjort og hvordan de fortsatt jobber med de såkalte taxivoldtektene i byen.