• Dag-Herik Fosse

Grave- maskin på glattå

Den kom verken opp eller ned, gravemaskinen fra Risa AS. Det gjorde heller ikke lastebilen som var på vei opp bakken fra den nye konserthustomten i Bjergsted.