• Odd Kristian Stokka

Arne Øvstebø årets sentrumsgauk

58-åringen beskrives som en brobygger mellom private utbyggere og kommunen.