Kommunalt krisesenter i 2010

Per A. Thorbjørnsen, leder i levekårsutvalget i Stavanger kommune, ser lyst på at regjeringen vil gå inn for at kommunen skal bli pålagt å ha et krisesentertilbud innen 2010.