- Bybanen trenger reelle alternativ

Det Norske Veritas har funnet alvorlige svakheter i konseptvalgutredningen (KVU) for Transportsystemet på Jæren. Planene inneholder politiske føringer for bybane, mener samferdselsministeren.