70 busser i timen

Bussjåførene frykter flere alvorlige ulykker på Ruten. De etterlyser snarlige sikkerhetstiltak.