Ekstra damsikring i Sirdal

Sira-Kvina inviterer til anbud for en todelt anleggsjobb i 10-millionersklassen.