• Pasient Øystein Rott tror at mange ikke tenker på at de kan gjøre noe selv for å bli fortere friske. Han har vært inn og ut av sykehuset i 12 år, og passer på å trene og ha et sunt kosthold når han er frisk nok til å gjøre noe med det. Jon Ingemundsen

Helse Vest spør 3000 pasienter om livsstil

Bedre livsstil kan halvere risikoen for komplikasjoner etter et inngrep. Men ingen har undersøkt hvor stor andel av pasientene det er som har en skadelig levemåte. Ikke før nå.