Jærsk premiestut i støtet

Edle dråper fra eliteoksen 10177 Braut fra Time er så sterkt internasjonalt etterspurt at premiestuten bare i fjor var opphavet til 7000 kalver i 12 land.