• Kong Harald og dronning Sonja, samt resten av kongefamilien er invitert til Sandnes neste år. Jan Tore Glenjen

Miller har invitert kongefamilien til Sandnes

Når byen feirer sitt 150-årsjubileum neste år, er hele kongefamilien invitert til åpningen.