Finger kløyvd i kappsag

Fingeren ble påsydd på legevakten.