• 68 prosent av voldsdommene skyldtes helgefylla. Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre. Fredrik Refvem

Tre av ti voldsmenn under 21 år

Hver tredje person som er dømt for vold i Stavanger har ikke fylt 21 år. De fleste episodene handler om utelivet i sentrum.