• Hans E. H. Jacobsen

Det snør, det snør....

I snart en uke har snøen lavet ned i Sirdal.