Endelig bom-nei i Egersund

Egersund forblir bomfritt.