Ransaking hos Hells Angels på Braut

Politiet mistenker Hells Angels for brudd på alkoholloven i forbindelse med motorsykkelklubbens sommerfest på Braut.