Byggestopp i Bjergsted

Disse stråldragene til Stavangers nye konserthus kommer til å bli liggende på kaien til streiken er over. Nesten all bygging i Bjergsted er stanset.