• Cornelius Munkvik

For få jærbuer i Åna fengsel

Mona Sjøthun (26) er den eneste fengselsaspiranten fra Rogaland i sitt kull ved Åna fengsel. Den labre lokale interessen for yrket medfører uønsket høy bruk av ufaglært arbeidskraft.