• Ordfører Jonny Liland (t.v.) fra Sirdal hjelper gjerne nabofylket Rogaland v/samferdselssjef Gunnar Eiterjord med penger til rassikringstunnel.

Sirdal sponser rassikring i Rogaland

Dette kan vanskelig for Rogaland fylkesting å si nei til 18. oktober: Rentefritt lån på 50 mill. kroner fra Sirdal for å bygge ekstra lang rassikringstunnel ved Gyavatnet i Eigersund.