Har du bilder av elgen i Stavanger?

Aftenbladet har de siste dagene fått en rekke tips om elg på vandring på Grannes og ved Mosvatnet.