• Ordførar Torkel Myklebust får nettbrett-råd frå sidemannen Endre Kvæstad. Heidi Hjorteland Wigestrand

Skal styra kommunen med nettbrett

Nettbrettet Ipad inntek for alvor kommune-Norge i desse dagar. No kastar også Suldal kommune seg på nettbølgja, og delte ut Ipadar til det nye kommunestyret tysdag ettermiddag.