• Tirsdag 5. mai gikk omtrent 100 stykker i tog for å beholde fødeloftet. Nå er det bestemt at Fødeloftet skal bestå. (Foto: Anders Minge)

Fødeloftet skal beholdes

Fødeloftet overlever sparekniven. Lavrisikotilbudet til de fødende åpner opp igjen etter den lange sommerferien. Men det er foreløpig usikkert hvordan tilbudet blir seende ut.