Datatilsynet skeptisk til taxi-kamera

Videofilming av sjåfør og passasjer er ikke ønskelig, mener rådgiver i Datatilsynet.