• Knut Vindfallet

Unikt lærarkurs på UiS

Randaberg kommune ville gi engelsklærarane eit kompetanseløft. Dei har saman med UiS Pluss utvikla eit kurs som skal gi betre engelskundervising.