Endelig ballbinge!

Elevene ved Smiodden skole har ventet lenge, men endelig har de fått noe å gjøre i friminuttet.