Helse Vest vurderer å gripe inn

«Vi trenger å legge denne saken bak oss, og samle krefter for å gjøre det vi skal: behandle pasienter», skriver 56 leger ved Kirurgisk ortopedisk klinikk ved SiR i et brev til styreleder og administrerende direktør i Helse Vest.