- Vi var naive som ikke så overgrepene i barnevernet

Politikerne som hadde ansvaret for barnevernsbarna i Stavanger på 1960— og 70-tallet, reagerer ulikt på at Staten i 2000 kritiserte dem for ikke å ha gjort jobben sin. Kari Hauge Rasmussen tar kritikken personlig.