Strands skjellsatsing hindres

Strand ønsker å åpne fjordene for et titall skjellfarmer og nye lakseoppdrett, men planene kan gå rett til bunns.