- Flere boliger i Sandnes Sentrum

Byen trenger flere folk. Bygg boliger, så vil livet vende tilbake, mener Olav Underhaug.