Dumper organisk avfall

De to siste dagene har alt organisk avfall fra husholdningene på Nord-Jæren blitt dumpet på Sele avfallsplass.