Ønsker mer til trafikksikring

Trones kommer best ut i kommunens søknad om penger til sikring av skoleveier i år.