- Ryfast-prosjektet i fare

Dårlig planlegging og manglende vilje til å finne de beste løsningene kan sette hele Ryfast-prosjektet i fare, var Runar Henangers konklusjon før han gikk av som leder.