Fedafjorden skal sjekkes for rasfare

Store fjellskred er sjeldne. — Men konsekvensene kan bli store, sier geolog Lars Harald Blikra i NGU.