• Per Erik Helle

Håper 2008 bringer <br/>mer uenighet til byen

På spranget inn i 2008; kulturhovedstadsåret mange har sett fram til med store forventninger og andre har fnyst av at det skal brukes 300 millioner kroner på, spør vi fire sentralt plasserte mennesker i Stavanger: Hva skal til for at Stavanger 2008 blir vellykket?