22 musikklærere på Kongsgård ut i streik

Ytterligere 128 medlemmer av Musikernes fellesorganisasjon (MFO) ved sju videregående skoler tas ut i streik fra 1. september.