• Avdelingsleder for idrettsfag på Jåttå videregående skole, Mette Seglem Aasen, sørget for å forevige den alternative streikemarkeringen til lærerne. Anders Minge

- Kampviljen er på topp

Lærerne kan kunsten å rekruttere nye tilhengere av lærerstreiken.