Får nytt håp i trygdetvist

— Nå må staten tilbakebetale meg 160.000 kroner, sier Svein-Inge Thime, og viser til en fersk kjennelse i Trygderetten.