• Kenneth Andersen og Kenneth Pedersen, EIK og EIGER. Arnt Olav Klippenberg

Eik ber Sokndal om hjelp

Hvordan er det mulig å bygge en stor flerbrukshall til kun 36 millioner kroner og med en byggetid på bare tre måneder?