• Plassen ved Oljemuseet er en av de aktuelle plasseringene for et akvarium i Stavanger. Pål Christensen

Akvarium kan koste 40-50 mill.