BBL tvinges ut av sentrum

Sandnes Boligbyggelag har prosjekter til salgs på Frøyland og på Lye, men ingen i Sandnes.